Diagnostik av tandlossning del 7

Hur kan jag förebygga parodontit?

Parodontit är en kronisk sjukdom, därför kommer det alltid att finnas en risk att sjukdomen kommer tillbaka. Detta gäller särskilt om tänderna försummas det minsta med dålig, suboptimal munhygien.

För att förhindra parodontit bör du:

  • Upprätthålla en korrekt och god munhygien genom att följa tandläkarens eller tandhygienistens instruktioner, borsta tändernaoch rengöra tandmellanrum med tandtråd, tandstickor eller interdentalborstar.

  • Gå regelbundet på förebyggande undersökning hos tandläkare eller tandhygienist. De följer upp en möjlig utveckling av parodontit, vanligen genom att ta ytterligare röntgenbilder och mäta tandköttsfickornas djup.

  • Få regelbunden förebyggande parodontitbehandling hos tandläkare eller tandhygienist.

  • Undvik rökning.

Om du inte upprätthåller en god munhygien kommer parodontitbehandlingen endast fungera som ett ingrepp som sänker farten på sjukdomen - men inte stoppa den. Det är därför nödvändigt att du sköter om dina tänder och följer de riktlinjer som din tandläkare ger dig.


Klinikrutiner