Diagnostik av tandlossning del 5

Vad är parodontit?

Parodontit är en tandsjukdomar som först börjar som en inflammation i tandköttet och senare sprider sig till käkbenet. Grunden har alltså varit obehandlade tandköttsproblem som har spridit sig till de djupare vävnaderna. Långsamt har allvarlig gingivit resulterat i att de vävnader som fäster tanden har brutits ned och symtomen kan vara att tänderna lossnar och därefter kan falla ut. Tandköttet kan bli frisk igen efter behandling, men fästet och de ben med fibrer som stöder tanden är förlorade och kan inte återställas. Parodontit är en kronisk sjukdom som utvecklas lånsamt och det kommer alltid att finnas en risk för att sjukdomen kommer tillbaka - särskilt vid minsta försummelse av god munhälsa.

Varför får jag parodontit?

Parodontit är en vanlig åkomma där risken att få sjukdomen ökar med stigande ålder och bristande underhåll av munhygienen. Början av processen, gingivit, som orsakas av bakterianhopningar i tandköttsfickorna och på tänderna vid tandköttskanten kan leda till tandlossning om inte tillståndet behandlas i tid. Djupet på tandköttsfickorna mäts med en sond för att se hur långt framskriden en eventuell parodontit är. Bakterier angriper tandens och bryter långsamt ner vävnaden som fäster tanden till käkbenet. Detta medför en förlust av , en djupare tandköttsficka, benförlust samt till slut en lossad tand. Ju allvarligare parodontit desto djupare tandköttsfickor och desto allvarligare benförlust. Med andra ord: Resultatet blir att tänderna bara blir lösare och lösare och till slut faller ut eller måste avlägsnas.

Faktorer som ökar risken att utveckla parodontit:

  • Rökning.

  • Dålig munhygien.

  • Försvagat immunförsvar.

  • Stress.

  • Arvsanlag.

  • Systemiska sjukdomar som t.ex. sockersjuka (diabetes).


Klinikrutiner