Diagnostik av Endodonti del 5

Hur går behandlingsprocessen till?

Med en rotbehandling kan tandläkaren behandla en nerv- eller rotspetsinflammation. Om tandnerven fortfarande lever vid behandlingens början är det nödvändigt att lägga en lokalbedövning. Efter det kommer behandlingen vara smärtfri.

Om en rotfyllning inte kan genomföras omedelbart, är det ofta nödvändigt att komplettera med smärtstillande medel och antibiotika. Detta tar inte bort den döda, bakteriefyllda tandnerven, men medicin och antibiotika lindrar smärtan. Därför är det fortfarande viktigt att göra en rotfyllning, så att orsaken till smärtan kan avlägsnas.

Vid rotbehandling börjar tandläkaren borra ett hål i tanden för att nå nerven i rotkanalen. När det finns tillgång till den inre delen av tanden avlägsnas tandens nerv och de infekterade bakterierna som trängt in i pulparummet. Detta görs med hjälp av speciella, tunna rotkanalsinstrument som jämnar sidorna av rotkanalerna. Det önskade djupet och storleken hos rotkanalen bestäms med hjälp av en röntgenbild eller elektronisk mätutrustning. Under en rotbehandling är tandläkaren tvungen att avlägsna en del av tandsubstansen. Denna kan senare ersättas på olika sätt, till exempel med en porslins krona eller kompositfyllning.

Vid en rotspetsinflammation måste rotkanalen rengöras mycket noggrant,innan man rotfyller tanden.Ibland kan det vara nödvändigt att göra behandlingen med en Endodonist (tandläkare som är specialist på rotbehandlingar).

När nerven och bakterierna tagits bort från tanden, blir rotkanalerna desinficerade med en antibakteriell vätska. När rotkanalen är rengjord och desinficerad, fylls rotkanalen(erna) med ett speciellt rotfyllnings material. Fyllningen behövs för att säkerställa att det inte tränger in nya bakterier i rotkanalen. Med hjälp av en röntgenkontroll kontrollerar tandläkaren att rotfyllningen är tillfredsställande och väl tillsluten. Om det finns tvivel om huruvida alla bakterier har tagits bort, kommer tandläkaren förse kronan med en tillfällig lösning. Efter 1 år undersöks tanden som blivit rotbehandlad med hjälp av röntgenbilder som visar rotspetsens läkning eller motsatsen. Om rotbehandlingen har lyckats kan den slutliga behandlingen genomföras.

Om tanden var mycket skadad innan rotbehandling appliceras en krona. Ofta är det lämpligaste - oavsett tandens skick innan en rotfyllning - att göra en krona då tanden har blivit skörare efter en rotfyllning.


Klinikrutiner