Diagnostik av Endodonti del 4

Vilka symptom finns på en skadad, exponerad eller död tandnerv?

En skadad, exponerad eller död nerv kan uppvisa olika symptom. Ett av symptomen kan vara tandvärk, graden av tandvärk varierar från person till person. Vissa människor upplever en så svår tandvärk, så att de inte kan sova, medan andra tycker att tandvärken försvinner efter en viss tid. I några fall kan tandnerven dö obemärkt, utan smärta eller obehag.

Även om det inte finns symtom på en skadad, exponerade eller död nerv, ska tanden rotbehandlas. En död nerv kan när som helst orsak inflammation i omgivande käkben, vilket kan leda till rotspetsinflammation. Parodontit uppvisar ofta symtom av smärta vid intag av kalla eller varma livsmedel. Ofta märks lite eller inget obehag vid rotspetsinflammation. Den skadade tanden kan kännas öm när du tuggar och du kan riskera att den ändrar färg. Om inte rotspetsinflammationen behandlas kan den utveckla en smärtsam tandböld och feber.


Klinikrutiner