Diagnostik av Endodonti del 2

Varför ska jag göra en rotbehandling?

Om bakterien har kommit in i tandens nerv, pulpan, är det nödvändigt med en rotfyllning. Det finns olika skäl till varför tandnerven har skadas, blottlagts eller förgåtts. Det kan bero på:

  • Pulpit: Ofta orsakas pulpit av karies (ett djupt hål eller kariesangrepp i en tand) där bakterierna har fri ingång till pulpan och skapar en infektion i tandens nerv.

  • Rotspetsinflammation: Om pulpiten inte behandlas finns det risk för att bakterier tränger in i tandens rotspets och orsakar inflammation i det kringliggande benet.

  • En fyllning eller krona ligger väldigt nära tandens nerv. Detta kan leda till att nerven dör och den döda nerven invaderas av bakterier.

  • En tandskada. Om tanden har utsatts för ett hårt slag, en spricka eller knäckts kan bakterier tränga in i tandens nerv.

  • Slitna tänder är vanligast hos gamla människor men även hos yngre som gnisslar tänder eller intar mycket livsmedel som innehåller syra.

  • Känsliga tandhalsar. I mycket sällsynta fall kan det behövas en rotfyllning, om du har ihållande smärta pga. känsliga tandhalsar.

Ofta har tandens nerv förstörts till följd av en inflammation, och ibland är det nödvändigt att utföra rotbehandling medan inflammationen varar. Det är viktigt att behandla en infekterad tandrot så snart som möjligt eftersom den förbättrar chansen för ett bra behandlingsresultat och minskar riskerna för ytterligare inflammation och skador.


Klinikrutiner