Diagnostik av karies del 8

Vilka faktorer orsakar karies?

Det är flera saker som kan orsaka hål i tänderna:

Kost Mat och dryck som innehåller stora mängder stärkelse och socker (kolhydrater) utsätter dina tänder för kraftiga syraangrepp och förstörs därför snabbare. De förorsakar också större mängder plack och därmed mer syra, som åter ökar risken för hål i tänderna.

Förbehandlade, fermenterade kolhydrater kan sätta sig fast på dina tänder lång tid efter intag- exempelvis russin, honung, mjölk, torkad frukt och bröd. Potatis och chips fäster sig också vid tänderna och orsakar tjockare plack. Godis, även det söta, medför inte så stor skada på tänderna, då det snabbare rengörs med hjälp av saliv.

Konstant småätande påverkar också antalet hål i tänderna. Det beror på att om du ständigt äter tabletter, snacks och sockerhaltiga drycker utan att borsta tänderna, får syran mer tid att fästa vid ytan på dina tänder. Om dessa syror får lov att sitta på tänderna i flera timmar, kommer de att starta en begynnande erosion (nedbrytning). Därför är det ingen bra idé att ge barn en flaska mjölk innan sänggående.

Ett gott råd för att förhindra ovanstående är att dricka vatten efter intag av mat och dryck för att på så sätt skölja bort sockret.

Dålig munhygien Dålig munhygien kan också bidra till utveckling av karies. Det rekommenderas därför att du borstar dina tänder 2 gånger om dagen - och helst efter varje måltid. Läs mer om tandborstning här. Det är också bra att använda tandtråd, tandstickor eller interdentaltandborste för att få bort eventuellt överblivna matrester mellan tänderna.

Rökning Rökning minskar salivproduktionen i munnen, vilket resulterar i torr mun. Det ökar risken för att utveckla karies eftersom saliven håller tandytorna rena. Passiv rökning kan också öka risken för karies hos barn.

Flaskvatten Vattnet från det offentliga vattennätet innehåller viktiga mineraler och fluor som skyddar tänderna från nedbrytning. Genom att dricka vatten på flaska som inte innehåller fluor, kan du missa dessa skyddande egenskaper.

Ålder Fler och fler människor behåller sina naturliga tänder. Längre tids slitage ses hos äldre personer, och därför finns det en större tendens att utveckla karies. Med tiden slits tänderna, tandhalsarna blottas och den del av tänderna som saknar skyddande emalj blir synlig. Brist på emalj gör tänderna mer mottagliga för syraattacker och ökar risken för karies, särskilt tandhalsarna.

Recession Recession är när tandköttet drar sig tillbaka. Tandroten (utan slät emalj) är därmed inte längre skyddad av tandköttet och blir därför mer utsatt för plackbildning, syraangrepp och röta.

Ätstörningar Vid ätstörningar kan dina tänder utsättas för en högre risk för hål i tänderna. Anorexi kan minska salivproduktionen som är nödvändig för den naturliga tandrengöringen, och bulimi utsätter tänderna för magsyra vid frekventa kräkningar.

Muntorrhet Torrhet i munnen (xerestomi) kan uppstå vid användning av vissa läkemedel:

  • Epilepsiläkemedel och antipsykotisk medicin.

  • Antihistaminer (allergimedicin).

  • Tricykliska antidepressiva mediciner.

  • Beta-blockerare, som används vid behandling av hjärtsjukdomar.

  • Strålbehandling

Saliv hjälper till att avlägsna matrester och plack från tänderna. Saliv innehåller också mineraler som hjälper till att "reparera" hål i tänderna i det tidiga stadiet. Saliv kan hämma bakterietillväxten och därmed förhindra att syran löser upp tandemaljen. Saliv medverkar också till att neutralisera syran som finns i munnen. Det föreligger en ökad risk för karies när salivproduktionen minskar.

Svaga, dåliga (otillräckliga) tandfyllningar Tandfyllningar kan försvagas, slitas, brytas ner och spricka under årens lopp. Det kan medföra idealiska förhållanden för att utveckla plack och ytterligare hål i tänderna.

Tät, intim kontakt med andra Många av de munbakterier som är orsaken till hål i tänderna kan överföras genom personlig kontakt. Detta kan till exempel ske om man delar bestick eller vid kyssar.

Cancerbehandling Strålbehandling på huvud eller hals orsakar förändringar i salivkörtlarna och därmed nedsätts salivproduktionen. Därför är cancerpatienter i högre grad utsatta för att utveckla karies.


Klinikrutiner