Diagnostik av karies del 4

Vilka är konsekvenserna av karies?

Om inte en god munhygien upprätthålls, uppstår karies, hål i tänderna. Detta kan ge följande komplikationer:

  • Bakterierna i hålrummet kan angripa tandköttet, tänderna (karies) och det omgivande benet. Detta leder till tandköttssjukdomar (till exempel parodontit).

  • Karies kan sprida sig till andra friska tänder.

  • Tänderna kan spricka, vilket påverkar tuggfunktion och utseende (kosmetiskt).

  • Smärtan i tänderna efter karies kan vara så våldsamma att det blir svårt att äta och tugga.

  • I händelse av stor kariesaktivitet kan svullnad och tandbölder fyllda med var vidareutvecklas och orsaka intensiv smärta. Om tandbölderna inte behandlas kan de orsaka livshotande infektioner, då infektionen går in i blodomloppet.


Klinikrutiner