Diagnostik av karies del 10

Enligt Socialstyrelsens klassifikationer så finns det 7 typer av karies :

1. K02.0 Karies begränsad till emaljen

2. K02.1 Karies i dentinet

3. K02.2 Karies i cementet

4. K02.3 Avstannad tandkaries

5. K02.5 Karies med exponerad pulpa

6. K02.8 Annan specificerad tandkaries

7. K02.9 Tandkaries, ospecificerad

I Beväring Tandvård AB använder vi följande diagnoser:

1. Initial karies , begränsad till emaljen.

2. Manifest karies , begränsad till dentinet.

3. Rotytekaries , begränsad till cementet.


Klinikrutiner