May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Diagnostik av karies del 10

November 11, 2017

Enligt Socialstyrelsens klassifikationer så finns det 7 typer av karies :

 

1. K02.0 Karies begränsad till emaljen

2. K02.1 Karies i dentinet

3. K02.2 Karies i cementet

4. K02.3 Avstannad tandkaries

5. K02.5 Karies med exponerad pulpa

6. K02.8 Annan specificerad tandkaries

7. K02.9 Tandkaries, ospecificerad

 

I Beväring Tandvård AB  använder vi följande diagnoser: 

 

1. Initial karies , begränsad till emaljen. 

2. Manifest karies , begränsad till dentinet. 

3. Rotytekaries , begränsad till cementet. 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se