Undersökningskontroll av patienter

När en tandkrona är cementerat då är det oerhört viktigt att kontrollera tandstatus efteråt.

Det är patientens uppgift att boka tid för kontroll.

När vi ringer patienter efter några månader för att påminna de om att det är dags att göra kontroller då svarar 4 av fem att om det är gratis att göra en kontroll. När de får information om att undersökningen kostar då vill de vänta och höra av sig.


Klinikrutiner