Titta in i gamla journaler

Man lär sig oerhört mycket att studera gamla journalerna.

Detta har jag lärt mig :

1- Man kunde skriva mer om material man använder

2- Man kunde göra journaler mer spårbara

3- Man kunde för varje bild man tagit skriva mer detaljer

4- Man kunde skriva avtal med patienter om behandlingsmetoder och ekonomin

5- Man kunde ta mer bilder

6- Man kunde remitera oftare

7- Man kunde använda specialister för terapiplanering.

8- Man kunde uppfölja patienter systematiskt


Klinikrutiner