Rutiner för utlämning av daganteckningarna för varje besök

Rutinen skrevs sep 2 2017 och gäller för en månad om ingen uppdatering sker

Rutiner för utlämning av daganteckningarna för varje besök

Vi i Beväring Tandvård AB har bestämt att lämna ut daganteckningarna för varje patientbesök till patienterna.

Vi ska göra detta i en begränsad tid för att utvärdera resultatet.

Det som vi lämnar ut skall innehålla alla diagnoser, behandlingsplan, röntgenbilder, dentala produkter och kostnadsförslag.

Det ska lämnas till patient om han vill ha det . Vi ska fråga hen innan vi skriver ut.

Om det blir god resultat ska vi ha det som Rutin för framtiden.


Klinikrutiner