Ordlista inom tandvården

Ordlista inom tandvård

A Abonnemangstandvård Heter Frisktandvård hos Folktandvården. Regelbunden tandvård till fast pris under tre år. Du får regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård. Du får ett eget friskvårdsprogram med råd om hur du kan förbättra din munhälsa.

Allmäntandvård En stor och mycket viktig del av vår verksamhet bedrivs på allmäntandvårdsklinikerna. Allmäntandvården erbjuder bred kompetens och det är denna vård du oftast kommer i kontakt med. Den ansvarar för den regelbundna tandvården och tandhälsovård i alla åldrar.

Amalgam Fyllningsmaterial. En legering av i huvudsak silver, tenn och kvicksilver.

Amalgam får enligt lag inte längre användas inom tandvården. Inte för att det innebär någon hälsofara vid användning i munnen, utan att man vill undvika att kvicksilver till slut hamnar i naturen.

Analgetika Smärtstillande preparat.

Anestesi Bedövning.

Antibiotika Bakteriedödande preparat, exempelvis penicillin.

Apikalt Vid rotspetsen.

Aplasi När man saknar anlag för en eller flera tänder från födseln, vilket gör att vissa tänder aldrig kommer att växa fram.

Approximalt Mellan tänderna.

Approximalyta Tandytorna mellan tänderna.

ATB Allmänt tandvårdsbidrag, ATB, är ett ekonomiskt tandvårdsbidrag för vuxna. Beroende på hur gammal du är kan du få 150 eller 300 kronor per år.

Avtryck Avgjutning av tandbågen med avtrycksmaterial.

B Behandlingsplan Skriftlig plan för omfattande tandvård som bland annat innehåller diagnos, prisuppgift och alternativa behandlingsförslag. Tandvård brukar kallas för omfattande när man till exempel behöver kronor eller bryggor.

Bettfysiologi Läran om tuggsystemet.

Bettskena Avtagbart plastskydd som avlastar och skyddar tänderna om man gnisslar eller pressar ihop dem medan man sover. Skenan kan även motverka spänningar i käken, huvudet, halsen och nacken.

Bro En ersättning för en eller flera saknade tänder. Kallas även brygga. Konstruktionen fungerar som en "bro" över tandluckan och går inte att ta av.

Bron kan vara av guld, porslin, titan eller plast och fästs på närliggande tänder eller implantat.

Bruxism Tandgnissling och tandpressning.

Brygga Detsamma som bro.

Buckalt Tandyta som vetter mot kinden.

C Canin Hörntand, tand nummer tre räknat från mitten av tandraden.

Carisolv Gelé som används för att lösa upp karies.

Cement Det yttersta lagret på tandens rot. Material för att sätta fast olika typer av konstruktioner, t ex broar. Cervikalt Vid tandhalsen.

Composit Glaspartikelförstärkt tandfyllningsmaterial av plast

D Delprotes Partialprotes, avtagbar protes, som ersätter förlorade tänder. Fästs vid de kvarvarande tänderna med klamrar.

Dental Kommer från ordet dent, som betyder tand.

Dentin Tandben, den något mjukare inre delen av tanden och som är täckt av emalj.

Depurera Tandstensborttagning.

Distalyta Tandyta som vetter bakåt.

E Emalj Det hårda yttre skiktet på tandens synliga del, den så kallade kronan. Kroppens hårdaste vävnad.

Endodonti Innefattar diagnostik, behandling och förebyggande av sjukdomar i tandens pulpa och omgivande vävnader. Rotbehandling.

Endodontist Specialisttandläkare som arbetar med komplicerade och avancerade rotfyllningar och andra rotbehandlingar.

Eruption När en ny tand tränger fram. Ordet kommer av verbet eruptera.

Estetisk tandvård Kosmetisk tandvård, behandlingar som förbättrar tändernas utseende, till exempel genom blekning.

Excavera Avlägsna karies ur en tand.

Extraktion Betyder att en tand dras ut.

F Fissurer Fåror i tanden, vanligast på tuggytor. Om fårorna är djupa samlas det lättare bakterier i dem vilket kan göra att man på sikt kan få hål i tuggytorna.

Fissurförsegling När fårorna eller groparna i tandens tuggytor täcks med en tunnflytande plast för att utestänga bakterier och därmed förebygga karies.

Fixtur Detsamma som implantatskruv.

Fluor Grundämne som stärker tänderna. Finns som tillsats i bland annat tandkräm, tabletter och tuggummi.

Fluoridlösning Lösning som innehåller fluor. Kan användas för munsköljning eller penslas på tänderna i syfte att stärka tänderna.

Frisktandvård Folktandvårdens namn för abonnemangstandvård. Regelbunden tandvård till fast pris under tre år. Du får regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård. Du får ett eget friskvårdsprogram med råd om hur du kan förbättra din munhälsa.

Frisktandvårdsavtalet Ett avtal mellan dig och oss på Folktandvården i Gävleborg. Avtalet löper under tre år och bland annat ingår undersökning, förebyggande tandvård och akut tandvård. Du vet alltid vad dina besök hos oss kommer att kosta och är garderad mot oförutsedda utgifter.

Front(en) Framtänder.

Fruktos En sockerart (kolhydrat) som finns i frukt.

Fyllning Tandfyllning, kallas ofta "lagning". Ersättning av förlorad tandsubstans.

G Gingivit Tandköttsinflammation.

Glasjonomer Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast, som avger fluor.

Glukos En sockerart (kolhydrat), som även kallas druvsocker.

Guld Metall som används till fyllningar, kronor och broar.

Guttaperka Gummimaterial som används vid rotfyllning.

H Halitosis Dålig andedräkt.

Helprotes Så kallade "löständer" som behövs om alla tänder saknas. En helprotes är avtagbar.

Högkostnadsskydd för tandvård Ett statligt ekonomiskt stöd för höga tandvårdskostnader. Ju högre kostnader desto större ekonomiskt stöd kan du få. Det är inte alltid den faktiska kostnaden ligger till grund för vilken summa som får räknas in i högkostnadsskyddet, i stället baseras beloppen på statliga så kallade referenspriser.

I Implantat Tandfixtur (titanskruv) för fastsättning i under- eller överkäken

Implantatbro Käkbensförankrad bro (KFB-bro) som är förankrad i käkbenet med implantat.

Implantatskruv Fixtur, skruvar av titan som opereras in i käkbenet och som nya konstgjorda tänder eller broar fästs vid.

Incisiv Framtand. Tand nummer ett och två räknat från mitten av tandraden.

Infektion Intrång av mikroorganismer i kroppsvävnad. Ger ofta inflammation.

Inflammation Aktiverat immunförsvar. Ger svullnad, rodnad, smärta, temperaturhöjning och nedsatt funktion.

Initialkaries Kritkaries, första stadiet av karies som är ytligt och bara berör emaljen. Har ett kritliknande utseende. Kan läka ut av sig själv.

Interdentalborste Mellanrumstandborste, liten borste för rengöring mellan tänderna.

Interdentalt Utrymmet mellan tänderna.

J Jacketkrona Äldre benämning på krona i porslin.

K Karies Sjukdom som orsakar hål i tänderna.

Kariologi Läran om kariessjukdomar.

Keram Tandfyllningsmaterial eller kronmaterial av keramik.

KFB-bro Detsamma som implantatbro.

Klinisk bettfysiologi Störningar och smärttillstånd i tuggsystemet.

Klorhexidin Bakteriedödande medel som kan användas för att skölja rent i munnen.

Kofferdam Gummiduk som sätts fast runt tanden för att hålla torrt så att inte saliv läcker in under en behandling.

Komposit Tandfärgat glaspartikelförstärkt tandfyllningsmaterial av plast.

Kosmetisk tandvård Detsamma som estetisk tandvård.

Kritkaries Detsamma som initialkaries.

Krona Den del av tanden som normalt syns i munnen. Består av emalj, dentin och pulpa. Konstgjord krona, till exempel av guld eller porslin, som används som ersättning för en skadad tand. Käkben Över- och underkäken som tänderna sitter fast i.

Käkkirurg Specialisttandläkare som genomför operationer i käken.

L Laminat Tunt porslinsskal som sätts fast på skadade eller fula tänder.

Lingualt Tandyta som vetter mot tungan.

Lokalanestesi Bedövningsmedel som ges lokalt för att bedöva ett begränsat område.

Lustgas Dikväveoxid. Används bland annat i lugnande och smärtstillande syfte vid tandbehandling.

M Medicinsk tandvård Inom medicinska tandvården finns fördjupade kunskaper om långvariga eller svårare allmänna sjukdomstillstånd samt om den åldrande patientens speciella tandhälsotillstånd.

Mesialyta Tandyta som vetter framåt mot angränsande tand.

Mjölktänder Primära tänder, barnens första tänder, som tappas och byts ut från cirka fem till fjorton års ålder.

Molar Kindtand, oxeltand, tänderna nummer sex, sju och åtta räknat från mitten av tandraden.

Munhälsobedömning En enkel undersökning av tänderna, tandköttet och resten av munnen som visar om man behöver tandvård eller om munnen behöver rengöras bättre.

Munslemhinna Täcker hela munhålan, tandköttet, gommen och munbotten.

O Ocklusalt Tandens tuggyta.

Ocklusion Yta där över- och underkäkens tänder möts.

Odontologi Läran om tänderna och deras sjukdomar.

Odontologisk radiologi Röntgenundersökning av tänderna, käkarna och ansiktet.

Omgörningsgaranti Garanti som innebär att en behandling vid behov görs om utan att man behöver betala för behandlingen en gång till.

Oral kirurgi Operation i munhålan.

Oral medicin Diagnostik och behandling av mun- och slemhinnebesvär.

Oral protetik Omfattar ersättning av förlorad mjuk- och hårdvävnad i munhålan (kronor, broar, proteser m m).

Ortodonti Tandreglering, som innebär behandling av tänder som står fel.

Osteit Inflammation i benvävnad, se även periapikal osteit.

Oxeltand Detsamma som molar.

P Parodontit Infektion i tandens stödjevävnad som orsakar tandlossning.

Parodontologi Läran om tandlossningssjukdomarna. Specialisttandläkaren inom området kallas parodontolog.

Partialprotes Detsamma som delprotes.

Pedodonti Barn- och ungdomstandvård. Specialisttandläkaren inom barntandvård kallas pedodontist.

Periapikal osteit Inflammation i benvävnaden runt rotspetsen, se även osteit.

Permanenta tänder De bestående tänderna som kommer efter mjölktänderna. 32 st.

pH-värde Surhetsgrad. Av betydelse för tändernas livsmiljö.

Plack Bakteriebeläggning på tänderna.

Porslin Används bland annat som fyllning och krona eller som fasadmaterial i krona eller bro.

Premolar Främre kindtand. Tand nummer fyra och fem räknat från mitten av tandraden.

Primära tänder Detsamma som mjölktänder. 20 st.

Profylax Förebyggande tandvård.

Protein Äggvita, finns i kött, fisk, ägg med mera.

Protes Konstgjord ersättning av kroppsdel. Tandproteser kan vara fasta: broar och kronor, eller avtagbara: delproteser och helproteser.

Protetik Läran om konstgjorda tandersättningar såsom krona/bro, proteser, implantat med mera. Specialisttandläkare inom området kallas protetiker.

Pulpa Den innersta delen av tanden som består av bindväv, blodkärl och nerver.

Pulpit Inflammation i pulpan som kan göra att man får tandvärk.

R Referenspriser De priser som ligger till grund för hur stor summa som får räknas in i högkostnadsskyddet för tandvård. Beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Rot Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.

Rotfraktur En spricka i tandroten, se rot.

Rotfyllning Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.

Rotkanal Kanaler i tandens rot som innehåller pulpa.

S Sackaros Vanligt socker. Innehåller näring som gör att bakterierna i munnen bildar syra. Syran är skadlig för tänderna.

Sedererande Lugnande.

Sekundärkaries Karies i anslutning till en fyllning eller krona.

Skalfasad Se laminat.

Smile line Överläppens nedre del över tandraden.

Sorbitol Sötningsmedel som inte är skadligt för tänderna.

Specialisttandvård Tandvård som utförs av tandläkare som har en omfattande specialistutbildning inom sitt område, till exempel bettfysiologi. Du behöver en remiss från allmäntandvården för att få komma till en specialisttandläkare.

Klinisk bettfysiologi (störningar och smärttillstånd i tuggsystemet) Odontologisk radiologi (röntgenundersökningar av käkar och ansikte) Käkkirurgi Oral protetik (kronor, broar, proteser m.m.) Ortodonti (tandreglering) Parodontologi (tandlossningssjukdomar) Pedodonti (specialisttandvård för barn och ungdom) Statligt tandvårdsstöd Ekonomiskt stöd till vuxna som består av två delar: Allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för tandvård.

STB Särskilt tandvårdsbidrag, STB, är ett ekonomiskt tandvårdsbidrag för undersökning eller förebyggande vård för den som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att man har risk för försämrad tandhälsa.

Sutur Stygn för att dra samman sårkanter vid till exempel operation eller skada.

Syraattack Syraangrepp på tandytan. Syran bildas när munnens bakterier bryter ner socker till syra.

T Tandben Detsamma som dentin.

Tandfyllning Detsamma som fyllning.

Tandgnissling När tänderna gnids mot varandra. Sker nattetid och omedvetet.

Tandhygienist Legitimerad yrkesgrupp som gör undersökningar och tandhälsokontroller. Tandhygienisten ställer diagnos om karies- och tandlossningssjukdomar och bedömer då om patienten har behov av behandling för karies eller tandlossning.

Tandhygienister informerar om hur man förebygger tandsjukdomar och ger råd om munhygien och kost. Yrkesgruppen arbetar mycket med förebyggande tandhälsovård i olika sammanhang.

Tandköttsficka En några millimeter djup ficka mellan tandkött och tand.

Tandlossning Parodontit, när man tappar tänderna. Orsakas av en infektion i tändernas fäste i käken.

Tandläkare Legitimerad yrkesgrupp som har utbildning för att undersöka och behandla sjukdomar och skador i tänderna, munhålan och i käkområdet. De har också rätt att ställa diagnoser och skriva ut vissa läkemedel.

Tandnerv Nervtrådar i tandens inre (se pulpa) som leder nervsignaler vidare till hjärnan.

Tandpressning När man biter ihop hårt och gnider tänderna mot varandra. Se tandgnissling.

Tandreglering Behandling med tandställning av tänder som till exempel vuxit snett eller sitter för tätt. Kan också behövas om man har kraftigt under- eller överbett.

Tandregleringsapparatur Tandställning, avtagbar eller tillfälligt fäst konstruktion på tänderna, som används för att kunna flytta på tänderna eller påverka käkarnas placering.

Tandskydd Avtagbar skena i mjuk plast som skyddar tänderna under idrott.

Tandsköterska Yrkesgrupp som främst arbetar med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation, samt assisterar tandläkare vid undersökningar och behandlingar.

Tandsten Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar.

Tandställningsfel När tänderna är felplacerade i käkbenet.

Tandtekniker Yrkesgrupp som på laboratorium framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV, Statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden.

Titan Metall som bland annat används vid implantatbehandling.

Titanskruv En skruv som till exempel ersätter en förlorad rot, och som växer samman med käkbenet. Används i implantat.

TLV Detsamma som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Täckprotes En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.

U Uppsökande tandvård Gratis munhälsobedömning och rådgivning som man kan få på sjukhem, gruppboenden eller i hemmet om man har stort och långvarigt behov av omvårdnad.

V Visdomstand Den bakersta oxeltanden. Tand nummer åtta som bryter fram från senare tonåren och framåt. Det är möjligt att få fyra visdomständer, men hos vissa personer bryter inte alla visdomständer fram.

X Xylitol Björksocker. Kan inte användas av munnens bakterier för syrabildning och är därmed ett tandvänligt sötningsmedel.

Ä Äggviteämne Protein. Finns i kött, fisk, ägg m m.


Klinikrutiner