May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Ordlista inom tandvården

September 2, 2017

Ordlista inom tandvård

A
Abonnemangstandvård
Heter Frisktandvård hos Folktandvården. Regelbunden tandvård till fast pris under tre år. Du får regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård. Du får ett eget friskvårdsprogram med råd om hur du kan förbättra din munhälsa.

Allmäntandvård
En stor och mycket viktig del av vår verksamhet bedrivs på allmäntandvårdsklinikerna. Allmäntandvården erbjuder bred kompetens och det är denna vård du oftast kommer i kontakt med. Den ansvarar för den regelbundna tandvården och tandhälsovård i alla åldrar.

Amalgam
Fyllningsmaterial. En legering av i huvudsak silver, tenn och kvicksilver.

Amalgam får enligt lag inte längre användas inom tandvården. Inte för att det innebär någon hälsofara vid användning i munnen, utan att man vill undvika att kvicksilver till slut hamnar i naturen.

Analgetika 
Smärtstillande preparat.

Anestesi
Bedövning.

Antibiotika
Bakteriedödande preparat, exempelvis penicillin.

Apikalt
Vid rotspetsen.

Aplasi
När man saknar anlag för en eller flera tänder från födseln, vilket gör att vissa tänder aldrig kommer att växa fram.

Approximalt
Mellan tänderna.

Approximalyta
Tandytorna mellan tänderna.

ATB
Allmänt tandvårdsbidrag, ATB, är ett ekonomiskt tandvårdsbidrag för vuxna. Beroende på hur gammal du är kan du få 150 eller 300 kronor per år.

Avtryck
Avgjutning av tandbågen med avtrycksmaterial.

B
Behandlingsplan
Skriftlig plan för omfattande tandvård som bland annat innehåller diagnos, prisuppgift och alternativa behandlingsförslag. Tandvård brukar kallas för omfattande när man till exempel behöver kronor eller bryggor.

Bettfysiologi
Läran om tuggsystemet.

Bettskena
Avtagbart plastskydd som avlastar och skyddar tänderna om man gnisslar eller pressar ihop dem medan man sover. Skenan kan även motverka spänningar i käken, huvudet, halsen och nacken.

Bro
En ersättning för en eller flera saknade tänder. Kallas även brygga. Konstruktionen fungerar som en "bro" över tandluckan och går inte att ta av.

Bron kan vara av guld, porslin, titan eller plast och fästs på närliggande tänder eller implantat.

Bruxism
Tandgnissling och tandpressning.

Brygga
Detsamma som bro.

Buckalt
Tandyta som vetter mot kinden.

C
Canin
Hörntand, tand nummer tre räknat från mitten av tandraden.

Carisolv
Gelé som används för att lösa upp karies.

Cement
Det yttersta lagret på tandens rot.
Material för att sätta fast olika typer av konstruktioner, t ex broar.
Cervikalt
Vid tandhalsen.

Composit
Glaspartikelförstärkt tandfyllningsmaterial av plast

D
Delprotes
Partialprotes, avtagbar protes, som ersätter förlorade tänder. Fästs vid de kvarvarande tänderna med klamrar.

Dental
Kommer från ordet dent, som betyder tand.

Dentin
Tandben, den något mjukare inre delen av tanden och som är täckt av emalj.

Depurera
Tandstensborttagning.

Distalyta
Tandyta som vetter bakåt.

E
Emalj
Det hårda yttre skiktet på tandens synliga del, den så kallade kronan. Kroppens hårdaste vävnad.

Endodonti
Innefattar diagnostik, behandling och förebyggande av sjukdomar i tandens pulpa och omgivande vävnader. Rotbehandling.

Endodontist
Specialisttandläkare som arbetar med komplicerade och avancerade rotfyllningar och andra rotbehandlingar.

Eruption
När en ny tand tränger fram. Ordet kommer av verbet eruptera.

Estetisk tandvård
Kosmetisk tandvård, behandlingar som förbättrar tändernas utseende, till exempel genom blekning.

Excavera
Avlägsna karies ur en tand.

Extraktion
Betyder att en tand dras ut.

F
Fissurer
Fåror i tanden, vanligast på tuggytor. Om fårorna är djupa samlas det lättare bakterier i dem vilket kan göra att man på sikt kan få hål i tuggytorna.

Fissurförsegling
När fårorna eller groparna i tandens tuggytor täcks med en tunnflytande plast för att utestänga bakterier och därmed förebygga karies.

Fixtur
Detsamma som implantatskruv.

Fluor
Grundämne som stärker tänderna. Finns som tillsats i bland annat tandkräm, tabletter och tuggummi.

Fluoridlösning
Lösning som innehåller fluor. Kan användas för munsköljning eller penslas på tänderna i syfte att stärka tänderna.

Frisktandvård
Folktandvårdens namn för abonnemangstandvård. Regelbunden tandvård till fast pris under tre år. Du får regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård. Du får ett eget friskvårdsprogram med råd om hur du kan förbättra din munhälsa.

Frisktandvårdsavtalet
Ett avtal mellan dig och oss på Folktandvården i Gävleborg. Avtalet löper under tre år och bland annat ingår undersökning, förebyggande tandvård och akut tandvård. Du vet alltid vad dina besök hos oss kommer att kosta och är garderad mot oförutsedda utgifter.

Front(en)
Framtänder.

Fruktos
En sockerart (kolhydrat) som finns i frukt.

Fyllning
Tandfyllning, kallas ofta "lagning". Ersättning av förlorad tandsubstans.

G
Gingivit
Tandköttsinflammation.

Glasjonomer
Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast, som avger fluor.

Glukos
En sockerart (kolhydrat), som även kallas druvsocker.

Guld
Metall som används till fyllningar, kronor och broar.

Guttaperka
Gummimaterial som används vid rotfyllning.

H
Halitosis
Dålig andedräkt.

Helprotes
Så kallade "löständer" som behövs om alla tänder saknas. En helprotes är avtagbar.

Högkostnadsskydd för tandvård
Ett statligt ekonomiskt stöd för höga tandvårdskostnader. Ju högre kostnader desto större ekonomiskt stöd kan du få. Det är inte alltid den faktiska kostnaden ligger till grund för vilken summa som får räknas in i högkostnadsskyddet, i stället baseras beloppen på statliga så kallade referenspriser.

I
Implantat
Tandfixtur (titanskruv) för fastsättning i under- eller överkäken

Implantatbro
Käkbensförankrad bro (KFB-bro) som är förankrad i käkbenet med implantat.

Implantatskruv
Fixtur, skruvar av titan som opereras in i käkbenet och som nya konstgjorda tänder eller broar fästs vid.

Incisiv
Framtand. Tand nummer ett och två räknat från mitten av tandraden.

Infektion
Intrång av mikroorganismer i kroppsvävnad. Ger ofta inflammation.

Inflammation
Aktiverat immunförsvar. Ger svullnad, rodnad, smärta, temperaturhöjning och nedsatt funktion.

Initialkaries
Kritkaries, första stadiet av karies som är ytligt och bara berör emaljen. Har ett kritliknande utseende. Kan läka ut av sig själv.

Interdentalborste
Mellanrumstandborste, liten borste för rengöring mellan tänderna.

Interdentalt
Utrymmet mellan tänderna.

J
Jacketkrona
Äldre benämning på krona i porslin.

K
Karies
Sjukdom som orsakar hål i tänderna.

Kariologi
Läran om kariessjukdomar.

Keram
Tandfyllningsmaterial eller kronmaterial av keramik.

KFB-bro
Detsamma som implantatbro.

Klinisk bettfysiologi
Störningar och smärttillstånd i tuggsystemet.

Klorhexidin
Bakteriedödande medel som kan användas för att skölja rent i munnen.

Kofferdam
Gummiduk som sätts fast runt tanden för att hålla torrt så att inte saliv läcker in under en behandling.

Komposit
Tandfärgat glaspartikelförstärkt tandfyllningsmaterial av plast.

Kosmetisk tandvård
Detsamma som estetisk tandvård.

Kritkaries
Detsamma som initialkaries.

Krona
Den del av tanden som normalt syns i munnen. Består av emalj, dentin och pulpa.
Konstgjord krona, till exempel av guld eller porslin, som används som ersättning för en skadad tand.
Käkben
Över- och underkäken som tänderna sitter fast i.

Käkkirurg
Specialisttandläkare som genomför operationer i käken.

L
Laminat
Tunt porslinsskal som sätts fast på skadade eller fula tänder.

Lingualt
Tandyta som vetter mot tungan.

Lokalanestesi
Bedövningsmedel som ges lokalt för att bedöva ett begränsat område.

Lustgas
Dikväveoxid. Används bland annat i lugnande och smärtstillande syfte vid tandbehandling.

M
Medicinsk tandvård
Inom medicinska tandvården finns fördjupade kunskaper om långvariga eller svårare allmänna sjukdomstillstånd samt om den åldrande patientens speciella tandhälsotillstånd.

Mesialyta
Tandyta som vetter framåt mot angränsande tand.

Mjölktänder
Primära tänder, barnens första tänder, som tappas och byts ut från cirka fem till fjorton års ålder.

Molar
Kindtand, oxeltand, tänderna nummer sex, sju och åtta räknat från mitten av tandraden.

Munhälsobedömning
En enkel undersökning av tänderna, tandköttet och resten av munnen som visar om man behöver tandvård eller om munnen behöver rengöras bättre.

Munslemhinna
Täcker hela munhålan, tandköttet, gommen och munbotten.

O
Ocklusalt
Tandens tuggyta.

Ocklusion
Yta där över- och underkäkens tänder möts.

Odontologi
Läran om tänderna och deras sjukdomar.

Odontologisk radiologi
Röntgenundersökning av tänderna, käkarna och ansiktet.

Omgörningsgaranti
Garanti som innebär att en behandling vid behov görs om utan att man behöver betala för behandlingen en gång till.

Oral kirurgi
Operation i munhålan.

Oral medicin
Diagnostik och behandling av mun- och slemhinnebesvär.

Oral protetik
Omfattar ersättning av förlorad mjuk- och hårdvävnad i munhålan (kronor, broar, proteser m m).

Ortodonti
Tandreglering, som innebär behandling av tänder som står fel.

Osteit
Inflammation i benvävnad, se även periapikal osteit.

Oxeltand
Detsamma som molar.

P
Parodontit
Infektion i tandens stödjevävnad som orsakar tandlossning.

Parodontologi
Läran om tandlossningssjukdomarna. Specialisttandläkaren inom området kallas parodontolog.

Partialprotes
Detsamma som delprotes.

Pedodonti
Barn- och ungdomstandvård. Specialisttandläkaren inom barntandvård kallas pedodontist.

Periapikal osteit
Inflammation i benvävnaden runt rotspetsen, se även osteit.

Permanenta tänder
De bestående tänderna som kommer efter mjölktänderna. 32 st.

pH-värde
Surhetsgrad. Av betydelse för tändernas livsmiljö.

Plack
Bakteriebeläggning på tänderna.

Porslin
Används bland annat som fyllning och krona eller som fasadmaterial i krona eller bro.

Premolar
Främre kindtand. Tand nummer fyra och fem räknat från mitten av tandraden.

Primära tänder
Detsamma som mjölktänder. 20 st.

Profylax
Förebyggande tandvård.

Protein
Äggvita, finns i kött, fisk, ägg med mera.

Protes
Konstgjord ersättning av kroppsdel. Tandproteser kan vara fasta: broar och kronor, eller avtagbara: delproteser och helproteser.

Protetik
Läran om konstgjorda tandersättningar såsom krona/bro, proteser, implantat med mera. Specialisttandläkare inom området kallas protetiker.

Pulpa
Den innersta delen av tanden som består av bindväv, blodkärl och nerver.

Pulpit
Inflammation i pulpan som kan göra att man får tandvärk.

R
Referenspriser
De priser som ligger till grund för hur stor summa som får räknas in i högkostnadsskyddet för tandvård. Beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Rot
Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.

Rotfraktur
En spricka i tandroten, se rot.

Rotfyllning
Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.

Rotkanal
Kanaler i tandens rot som innehåller pulpa.

S
Sackaros
Vanligt socker. Innehåller näring som gör att bakterierna i munnen bildar syra. Syran är skadlig för tänderna.

Sedererande
Lugnande.

Sekundärkaries
Karies i anslutning till en fyllning eller krona.

Skalfasad
Se laminat.

Smile line
Överläppens nedre del över tandraden.

Sorbitol
Sötningsmedel som inte är skadligt för tänderna.

Specialisttandvård
Tandvård som utförs av tandläkare som har en omfattande specialistutbildning inom sitt område, till exempel bettfysiologi. Du behöver en remiss från allmäntandvården för att få komma till en specialisttandläkare.

Klinisk bettfysiologi (störningar och smärttillstånd i tuggsystemet)
Odontologisk radiologi (röntgenundersökningar av käkar och ansikte)
Käkkirurgi
Oral protetik (kronor, broar, proteser m.m.)
Ortodonti (tandreglering)
Parodontologi (tandlossningssjukdomar)
Pedodonti (specialisttandvård för barn och ungdom)
Statligt tandvårdsstöd
Ekonomiskt stöd till vuxna som består av två delar: Allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd för tandvård.

STB
Särskilt tandvårdsbidrag, STB, är ett ekonomiskt tandvårdsbidrag för undersökning eller förebyggande vård för den som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att man har risk för försämrad tandhälsa.

Sutur
Stygn för att dra samman sårkanter vid till exempel operation eller skada.

Syraattack
Syraangrepp på tandytan. Syran bildas när munnens bakterier bryter ner socker till syra.

T
Tandben
Detsamma som dentin.

Tandfyllning
Detsamma som fyllning.

Tandgnissling
När tänderna gnids mot varandra. Sker nattetid och omedvetet.

Tandhygienist
Legitimerad yrkesgrupp som gör undersökningar och tandhälsokontroller. Tandhygienisten ställer diagnos om karies- och tandlossningssjukdomar och bedömer då om patienten har behov av behandling för karies eller tandlossning.

Tandhygienister informerar om hur man förebygger tandsjukdomar och ger råd om munhygien och kost. Yrkesgruppen arbetar mycket med förebyggande tandhälsovård i olika sammanhang.

Tandköttsficka
En några millimeter djup ficka mellan tandkött och tand.

Tandlossning
Parodontit, när man tappar tänderna. Orsakas av en infektion i tändernas fäste i käken.

Tandläkare
Legitimerad yrkesgrupp som har utbildning för att undersöka och behandla sjukdomar och skador i tänderna, munhålan och i käkområdet. De har också rätt att ställa diagnoser och skriva ut vissa läkemedel.

Tandnerv
Nervtrådar i tandens inre (se pulpa) som leder nervsignaler vidare till hjärnan.

Tandpressning
När man biter ihop hårt och gnider tänderna mot varandra. Se tandgnissling.

Tandreglering
Behandling med tandställning av tänder som till exempel vuxit snett eller sitter för tätt. Kan också behövas om man har kraftigt under- eller överbett.

Tandregleringsapparatur
Tandställning, avtagbar eller tillfälligt fäst konstruktion på tänderna, som används för att kunna flytta på tänderna eller påverka käkarnas placering.

Tandskydd
Avtagbar skena i mjuk plast som skyddar tänderna under idrott.

Tandsköterska
Yrkesgrupp som främst arbetar med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation, samt assisterar tandläkare vid undersökningar och behandlingar.

Tandsten
Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar.

Tandställningsfel
När tänderna är felplacerade i käkbenet.

Tandtekniker
Yrkesgrupp som på laboratorium framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
TLV, Statlig myndighet som granskar och tar beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskydden.

Titan
Metall som bland annat används vid implantatbehandling.

Titanskruv
En skruv som till exempel ersätter en förlorad rot, och som växer samman med käkbenet. Används i implantat.

TLV
Detsamma som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Täckprotes
En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.

U
Uppsökande tandvård
Gratis munhälsobedömning och rådgivning som man kan få på sjukhem, gruppboenden eller i hemmet om man har stort och långvarigt behov av omvårdnad.

V
Visdomstand
Den bakersta oxeltanden. Tand nummer åtta som bryter fram från senare tonåren och framåt. Det är möjligt att få fyra visdomständer, men hos vissa personer bryter inte alla visdomständer fram.

X
Xylitol
Björksocker. Kan inte användas av munnens bakterier för syrabildning och är därmed ett tandvänligt sötningsmedel.

Ä
Äggviteämne
Protein. Finns i kött, fisk, ägg m m.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se