May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Information om Fluor

September 2, 2017

Fluor.se – Information om fluor, behandling och råd

Är fluor farligt?
Fluor-användandet har länge diskuteras. Fluor finns bland annat tillsatt i vårt dricksvatten och i tandkrämer och munsköljer. Detta för att minska karies. Motståndare till fluor anser dock att fluor är skadligt för oss människor eftersom fluor är ett cellgift.
är fluor farligt?Fluor hindrar kariesangrepp
Fluor i vattnet skyddar mot karies. Människor som dricker vatten med fluor i har minde karies. Ju högre halt fluor desto mindre karies.
Tandfluoros – vita fläckar på tänderna
Problemet är dock att vid höga halter av fluor så uppstår vita fläckar på tänderna. De vita fläckarna kallas för tandfluoros. De är inte på något sätt farligt, men kan anses störande för utseendet.

Motståndarna: Fluor är farligt
Risk för skelettcancer
Motståndarna till fluor anser att fluor kan ge mycket större biverkningar än vita fläckar på tänderna, exempelvis cancer.
Amerikansk undersökning
Enligt en undersökning i USA som gjorde 2007 så ökar fluor i vattnet risken för bentumör med 20 procent. Framför allt hos unga pojkar vars skelett växer mycket snabbt.
Farligt endast vid höga doser
Fluor är mycket riktigt ett cellgift och kan mycket väl ge cancer i exempelvis skelettet vid riktigt höga doser. Forskningar har visat att riktigt höga doser även kan ge störd hormonreglering och koncentrationssvårigheter. Motståndarna menar därför att fluoret i vårt dricksvatten är en hälsofara och är som att tvångsmedicinera befolkningen.
Svenskt vatten slår ifrån anklagelserna
Svenskt vatten och Livsmedelsverket anser dock att detta endast kan ske vid väldigt höga doser fluor. Något som inte finns i vårt svenska vatten. Halten fluor i vårt dricksvatten sänktes också till en ännu lägre nivå år 2004.

Regeringen sänkte fluorhalten
2004 sänktes  halten fluor i vårt dricksvatten. De nya reglerna innebär att vattnet inte får innehålla mer än 1,5 mg fluor per liter i vårt dricksvatten.
Anledningen till den sänkta fluorhalten är enligt regeringen att höga doser fluor kan ge skador på tänder och på skelett eftersom fluor är ett cellgift.
Förgiftningssymptom vid höga doser
Att få i sig höga doser fluor är väldigt ovanligt enligt Vårdguiden. Men om man får i sig så höga doser så kan man få förgiftningssymptom precis som när man får i sig för mycket av vilket ämne som helst. Förgiftningsfall är dock mycket ovanliga och därför är inte heller kunskapen om detta särskilt stor.
För att få i sig så mycket fluor att det leder till förgiftning ska en ettåring som väger tio kilo få i sig ungefär 1-3 tuber fluortandkräm eller 200-600 fluortabletter.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se