Rutiner för hänvisning av patient

Rutinen gäller för ett år från 20170827

I vår klinik vidarekopplas klinikens telefon efter stängningstiden till mobilen av vårdgivaren.

Måndag till fredag är kliniken öppet från klockan 8.30 till klockan 19.00 beroende på sista patienten och eftersom klinikchefen har sin bostad några hundra meter från praktiken så kan patienten snabbt få en tid i samma dag.

Vid akuta fall liksom post extraktion smärta och värk om patienten ringer väldigt sent kan vi be dem besöka sjukhuset annars är vi inte emot att ta hand om patienten samma dag.


Klinikrutiner