Rutiner för uppföljnong genom egenkontroll

Uppföljning genom egenkontroll

Rutiner för uppföljnong genom egenkontroll

SOSFS 2011:9, 5 kap

Tandläkare på vår klinik genomför regelbundet kvalitetssäkring genom

1- journalgranskning : 10 journaler varje månad granskas och brister noteras

2- Följsamhet till bland annat basala hygienrutiner kontrolleras vid förbättringsdagar.

3- Klinikernas arbete med miljö, kvalitet och patientsäkerhet följs regelbundet

4- Uppföljning av klagomål och lyssna till patienternas kritik och klagomål och synpunkter


Klinikrutiner