May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Rutiner för uppföljnong genom egenkontroll

August 25, 2017

Uppföljning  genom  egenkontroll

Rutiner för uppföljnong genom egenkontroll

 

SOSFS  2011:9,  5  kap

 

Tandläkare på vår klinik genomför  regelbundet  kvalitetssäkring  genom

1-  journalgranskning  : 10 journaler varje månad granskas och brister noteras 

2-   Följsamhet  till  bland  annat  basala  hygienrutiner  kontrolleras  vid  förbättringsdagar. 

3-  Klinikernas  arbete  med  miljö,  kvalitet  och  patientsäkerhet  följs  regelbundet 

4-   Uppföljning  av  klagomål och lyssna till patienternas kritik och klagomål och synpunkter 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se