May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Rutiner för kontroll av material som vi använder i munnen på patienter.

August 25, 2017

Rutiner för kontroll av material som vi använder i munnen på patienter. 

 

Spårbarhet ökar patientsäkerheten

   

1- Innehållet i tandtekniska arbeten och debtala material ska vara spårbart för att öka patientsäkerheten. 

I vår klinik använder vi tandtekniska  laboratorier och använder dentala produkter som är godkända av läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet för tandtekniska laboratorier, tandtekniska arbeten och dentala material.

 

2 – Man måste kunna spåra vad patienten har i munnen.

I vår klinik  skriver tandläkaren  en anvisning till det tandtekniska laboratoriet när arbetet beställs. Anvisningen innehåller uppgifter om konstruktionen, beställaren, vilken patient som avses och vilka material som ska användas.

Anvisningen  signeras av tandläkaren . I och med det tar tandläkaren på sig ansvaret för att konstruktionen och de angivna materialen är lämpliga.

Tandläkaren har ansvar för patientsäkerheten

3- Om tandläkaren är osäker på om kvaliteten på ett tandtekniskt arbete är tillräckligt god, ska det inte lämnas ut till patienten. Då ska det skickas tillbaks för omgörning.

4- Tandläkaren är alltid skyldig att ge en sakkunnig och omsorgsfull vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det står i patientsäkerhetslagen.Ska in i journalen

5- Tandläkarens anvisning och laboratoriets förklaring är journalhandlingar och ska bevaras i minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen.

 

6- Tandvården ska rapportera avvikelser, olyckor och tillbud till tillverkaren och skicka en kopia till Läkemedelsverket för kännedom. En avvikelse kan till exempel vara att produkten inte fungerar som den ska, att produkten verkar orsaka en biverkning eller att det är fel på informationen som följer med en produkt.

 

VILKEN MYNDIGHET GÖR VAD?

* Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för tandtekniska laboratorier, tandtekniska arbeten och dentala material. Läkemedelsverket arbetar också med också för avvikelse- och biverkningsrapportering från vården.

* Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för vårdgivare, tandläkare och annan vårdpersonal. Socialstyrelsen ska också se till att behandlingar som görs inom tandvården utförs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

   

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se