Rutiner för mottagna brev

Rutiner för mottagna brev

Det är viktigt att Ni som tandvårdspersonalen i Beväring Tandvård AB skiljer mellan privata brev och allmänna dentalrelaterad brev.

Rekommendationer är det att Ni ber era privata brev kommer till era hemadress.

Brev som kommer till kliniken gäller ofta fakturorna om dental laboratorium , arbeten från dental laboratorium och remissvar och brevförväxling med FK som skall öppnas av klinikchef fort för att de är viktiga att åtgärda snabbt speciellt behandlingrelaterade brev .

Har ni viktigt brev som skall komma till kliniken var god informera klinikchefen i god tid.

Mvh


Klinikrutiner