Rutiner för bil parkering

Ni skall parkera era bilar i parkeringsområden utanför arbetsplatsen och vi i kliniken kan inte vägleda var Ni skall parkera bilarna.

Det får ni fråga bostadsbolaget Poseidon


Klinikrutiner