Rutiner för besökande till alla tandvårdspersonalen

Rutiner för besökande till alla tandvårdspersonalen

1- Kommer besökande som patient för tandläkarbehandling då bokar de tid som vanliga patienter.

2- Besökande , släkt , revisorerna, ombud, advokater och övriga besökande skall inte ha möjlighet använda datorer eller övriga papper som tillhör kliniken.

3- Har ni privata affärer med ovannämnda grupper eller behöver ni som tandvårdspersonal privat rådgivning av ovannämnda grupper skall Ni träffa dem utanför arbetsplatsen.

4- kommer ni inte ta hänsyn till rutinerna då kan jag som klinikchef avsluta era arbetskontrakt med direkt verkan för att innehållet i våra datorer rör våra patientjournaler och våra patienter och de räknas som känsliga dokument.

5- Ni skall inte heller prata om patienterna med ovannämnda grupper.

Var god signera här så att Ni accepterar och har förstått punkterna 1 till 5 som är bindande och viktiga att ta hänsyn till.

Namn

Signatur

Datum

Namn

Signatur

Datum

Namn

Signatur

Datum


Klinikrutiner