Rutiner för datorer i kliniken

Det finns 4 datorer i vår klinik som är kopplat till varandra via intern nätverk.

Dator 1 i behandlingsrumm 1

Dator 2 i behandlingsrum 2

Dator 3 i receptionen

Dator 4 i OPG rummet.

Alla datorerna är CE märkta och köpta av Elgiganten i Göteborg.

1-Datorerna stängs av efter sista patientbesöket

2- Datorerna har password som bara tandläkarna känner till.

3- Bara tandläkarna får göra anteckningarna och signera i datorerna.

4- Backupen av datorerna och tandläkarptogram och dess innehåll görs av Almasoft AB dagligen enligt vår avtal med ALMASOFT AB.

5- Datorerna får icke användas för nöje eller privat bruk.

6- personal får icke ladda ner program på datorerna.

7- Om något fel upptäcks med datorerna och dess program skall ALMASOFT AB kontaktas i första hand.


Klinikrutiner