Bowie-Dick-tester

Test för frisläppning av maskin - ångautoklaver - Bowie-Dick-tester

I enlighet med internationella krav (SS-EN ISO 17665-1) är Bowie-Dick-testet fortfarande det etablerade riktmärket för test av den mekaniska funktionen hos ångautoklaver med vakuumpump. Detta test omfattar utmanande tester för kontroll av effektiv luftevakuering och ångpenetration och används för att godkänna och frisläppa autoklaver för daglig användning.

Vi utgör detta test en gång varje 2 månader


Klinikrutiner