May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Bowie-Dick-tester

August 21, 2017

Test för frisläppning av maskin - ångautoklaver - Bowie-Dick-tester

 


I enlighet med internationella krav (SS-EN ISO 17665-1) är Bowie-Dick-testet fortfarande det etablerade riktmärket för test av den mekaniska funktionen hos ångautoklaver med vakuumpump. Detta test omfattar utmanande tester för kontroll av effektiv luftevakuering och ångpenetration och används för att godkänna och frisläppa autoklaver för daglig användning.

 

Vi utgör detta test en gång varje 2 månader

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se