Rutiner för riskbedömning med hjälp av ASA  American Society of Anaesthesiologists

Vår program ALMA har en riskskala som stämmer överens med ASA.

Endast ASA1 OCH ASA2 BEHANDLAS I VÅR KLINIK.

Rutiner för riskbedömning med hjälp av ASA Riskklassificering i 4 klasser enligt American Society of Anaesthesiologists (ASA)

Enligt ASA så finns det fyra klasser som är viktigt att Känna till inom tandvården för riskbedömning .

1. ASA1

Hälsotillstånd : frisk

Betydelse för Riskklassificering i tandvården : ingen risk

2. ASA2

Hälsotillstånd : Patienter med mindre allvarlig allmänsjukdom, t .ex balanserad hypertoni, ökad diabetes mellitus, lindrig astma

Betydelse för Riskklassificering inom tandvården :

liten betydelse inom tandvård men ökad verksamhet krävs

3. ASA3 Hälsotillstånd :

Patienter med allvarliga Vid omfattande allmänsjukdomar som behandling bör medföra inskränkningar behandlande , Begränsad arbetsoförmåga, hjärtbehandlingarna under seanste året, genomgången infarkt , hypertoni med klart förhöjt diastoliskt blodtryck , allvarlig diabetes mellitus ,svår astma, pågående allvarlig infektion..

Betydelse för Riskklassificering tandvården :

stor betydelse. Kontakta behandlande läkare och undvik stress och remittera till specialist eller behandlas i sjukhus

4. ASA4

Hälsotillstånd :

Patienter med allvarliga allmänsjukdomar som behandlande innebär ständigt livshot , infarkt, gravt hjärtfel omfattande ingrepp och avancerad diabetes mellitus eller njursjukdom

Betydelse för Riskklassificering tandvården : stor betydelse bör behandlas i sjukhus


Klinikrutiner