Rutiner för remisser och remissvar och remissbevakning

Varje år skickar vår klinik , Beväring Tandvård AB, 15 till 22 remisser .

Remisserna handlar om :

1. Endodonti av tänder med svår rotanatomy framförallt andra molarer.

2. Tandborttagning av underkäksvisdomstäbder i anslutningen till mandibulär kanalen.

3. Tandställning

4. Implantal

5. Tandborttagning och kariesterapi av barn som har tandläkarskräck

Vår rutin för remisser är följande :

1. Vi skriver remissen i daganteckningar som sparas i programmet ALMA.

2. En kopia av remissen sparas i remisspärm och en kopia skickas till den specialist som ska konsultera patienten.

3. När vi får remissvar antecknar vi i daganteckningar som sparas i programmet ALMA.

4. Kopian av remissvaren och själva remissen häftad ihop och sparas i remisspärm.

5. En spårbarhetkod skapas för varje remiss t ex A1000 eller B1000

6. Vi bevakar remissen beroende på innehållet i remissvaret och informerar patienten.

7. Vi tittar i pärmen varje 3 månader.


Klinikrutiner