May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Rutiner för riskbedömning med hjälp av ASA  American Society of Anaesthesiologists

August 21, 2017

 

 

 

Vår program ALMA har en riskskala som stämmer överens med ASA.  

Endast ASA1 OCH ASA2 BEHANDLAS I VÅR KLINIK.  

 

Rutiner för riskbedömning med hjälp av ASA  
Riskklassificering i 4 klasser enligt American Society of Anaesthesiologists (ASA)

Enligt ASA så finns det fyra  klasser   som är viktigt att Känna till  inom tandvården för riskbedömning . 


 1.  ASA1 

Hälsotillstånd :  frisk 

Betydelse för Riskklassificering i tandvården  :   ingen risk 

 

2. ASA2 

Hälsotillstånd  : Patienter med mindre allvarlig allmänsjukdom, t .ex balanserad hypertoni, ökad diabetes mellitus, lindrig astma 

Betydelse för Riskklassificering  inom  tandvården :

  liten betydelse inom tandvård men ökad verksamhet krävs 

 

3. ASA3 
Hälsotillstånd  :

Patienter med allvarliga Vid omfattande allmänsjukdomar som behandling bör medföra inskränkningar behandlande , Begränsad arbetsoförmåga, hjärtbehandlingarna under seanste året,  genomgången infarkt , hypertoni med klart förhöjt diastoliskt blodtryck , allvarlig diabetes mellitus ,svår astma, pågående allvarlig infektion..


Betydelse för Riskklassificering tandvården  :

 stor betydelse.  Kontakta behandlande läkare och undvik stress och remittera till specialist eller behandlas i  sjukhus 

 

4. ASA4

Hälsotillstånd  : 

Patienter med allvarliga allmänsjukdomar som behandlande innebär ständigt livshot   , infarkt, gravt hjärtfel omfattande ingrepp och avancerad diabetes mellitus eller njursjukdom

Betydelse för Riskklassificering tandvården :  stor betydelse  bör behandlas i sjukhus


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se