May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Rutiner för remisser och remissvar och remissbevakning

August 20, 2017

Varje år skickar vår klinik , Beväring Tandvård AB,  15 till 22  remisser .

Remisserna handlar om : 

1. Endodonti av tänder med svår rotanatomy framförallt andra molarer. 

2. Tandborttagning av underkäksvisdomstäbder i anslutningen till mandibulär kanalen.

3. Tandställning 

4. Implantal 

5. Tandborttagning och kariesterapi av barn som har tandläkarskräck 

 

Vår rutin för remisser  är följande : 

 

1.  Vi skriver remissen i  daganteckningar som sparas i programmet ALMA. 

2.  En kopia av remissen sparas i remisspärm och en kopia skickas till den specialist som ska konsultera patienten. 

3. När vi får remissvar antecknar vi i daganteckningar som sparas i programmet ALMA. 

4. Kopian av remissvaren och själva remissen häftad ihop och sparas i remisspärm.

5. En spårbarhetkod skapas för varje remiss t ex  A1000 eller B1000 

6. Vi bevakar remissen beroende på innehållet i remissvaret och informerar patienten. 

7. Vi tittar i pärmen varje 3 månader. 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se