Rutinför Bakteriologisk analys av vattnet i unitarnas slangsystem

Beväring Tandvård AB

Bakteriologisk analys av vattnet i unitarnas slangsystem

Skickas till Sweden Recycle

Vattnet från våra 2 unitar analyseras en gång per år .

Vattenproven tas av den klinikchefen och analyserna görs vid Sweden Recycle laboratoriet.

Om personal från Sweden Recycle är på plats i kliniken så tar de proverna själva och skickar svar.

Hämta rör och remissunderlag från Sweden Recycle.

Märk rören med löpnummer och för in dessa i remissunderlag. Tag prov från samliga tappställen i varje unit (bläster, high speed, låg varv och ultraljudsutrustning). Spola ur systemet 30 s före provtagning.

Fyll röret med 5-10 ml vatten. Tag även prov från unitens dricksvattensfontän om denna är kopplad till desinfektionssystemet och om vattnet därifrån används till patienterna. I de fall proverna visar att vattenkvalitet inte är godkänd behandlas slangsystemet i uniten enligt rekommendationer.


Klinikrutiner