Rutiner vid borrhantering

Rutiner vid borrhantering • borren förvaras torrt efter användning men ska omhändertas snarast • varefter de körs i ultraljud i minst 10 min • alla borr utom kolstålsborr behandlas i diskdesinfektor • kolstålsborr och gummikopp (young´s) kastas


Klinikrutiner