Rutiner vid behandlingsplats Varje morgon

Rutiner vid behandlingsplats Varje morgon

Personal i Beväring Tandvård AB har informerats om rutiner vid behandlingsplats

Varje morgon

• tvätta och desinfektera händerna • spola genom alla instrument på borrbryggan i minst 30 sekunder, på så vis kommer ”'färskt” vatten fram i ledningarna, detta förfarande gäller även ledningarna till vattenmuggen


Klinikrutiner