Rutiner vid behandling av patient med känd blodsmitta

Rutiner vid behandling av patient med känd blodsmitta

Vid behandling av patienter med känd eller misstänkt blodsmitta är det typen av behandling som avgör hygienrutinerna. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi aldrig kan vara säker på vem som bär på någon infektion eller inte. Våra rutiner ska vara säkra, då behövs som regel inte patienter med känd smitta särbehandlas. Finns speciella skäl och om möjlighet finns kan patient med känd blodsmitta sättas som sista patient på eftermiddagspasset. Informera patienten om varför eventuell uppdukning är gjord på specifikt sätt utan att vederbörande på något vis känner sig särbehandlad.

Behandlingsrum

Duka upp rummet utifrån vilken behandling som skall utföras Personalen Använd munskydd, visir, operationshandskar, samt vid behov engångsrock

Behandlingen Det är av största vikt att noggrant följa dessa anvisningar: • undvik överräckningsmoment • undvik om möjligt användning av dubbeländade instrument, ex sonder • använd enhandsfattning när kanylhylsan förs på efter injektion • låt ej injektionsspruta ligga kvar på assistansbordet efter injektion utan kassera använd kanyl direkt i därför avsedd behållare • rengör tandtekniska arbeten med desinfektionsmedel Efter behandlingen • lägg kanyler, samt övrigt stickande och skärande utrustning i därför avsedd behållare • lägg allt engångsmaterial, samt övrigt avfall i vanlig sopsäck som försluts och kastas direkt • diska använda instrument i diskdesinfektor (kontrollera att temperaturen i diskdesinfektorn gått upp till 85° grader) • torka av visir med desinfektionsmedel (Ytdesinfektion +45)) • torka av övrig utrustningen med desinfektionsmedel (Ytdesinfektion +45).

• rengör sug och salivfontänen med Orotol • kontrollera att patienten har slutat blöda innan han/hon lämnar behandlingsrummet


Klinikrutiner