Rutiner för röntgenhygien

Röntgenhygien

Uppgiften har informerats till alla tandvårdspersonalen i Beväring Tandvård AB

• sätt skyddsplast över sensorn och röntgenskydd på patienten • torka av exponerad röntgensensor med desinfektionsmedel (Ytdesinfektion +45.) • och lämna sensorhållaren i disken • torka av röntgenutrustning och övriga kontaminerade ytor med desinfektionsmedel


Klinikrutiner
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square