Rutiner för Mellan patientbehandlingar

Mellan patientbehandlingarRutiner för Mellan patientbehandlingar

Alla personal i Beväring Tandvård AB har informerats om vilka rutiner gäller i kliniken för mellan patientbehandlingar .

Använd handskar under följande arbete: • kasta överblivet material i därför avsedd avfallsbehållare • ta bort kassett med använda instrument för rengöring, smittrening och ev. sterilisering • spola genom håliga/rörformade instrument som blästerspetsar, vinkelstycken och arbetsdelar till tandsaneringsinstrument (ultraljudshandstycken) med unitens vatten. • torka med desinfektionsmedel (Ytdesinfektion +45). • v de ytor vid behandlingsplatsen vilka kan ha förorenats med blod eller saliv. • spola genom salivfontänen och sugslangar med vatten. • tag av handskarna och desinfektera händerna.


Klinikrutiner