Rutiner för Desinfektion av avtryck

Desinfektion av avtryck

Rutiner för Desinfektion av avtryck

Beväring Tandvård ABhar informerats om vilka rutiner gäller i kliniken för Desinfektion av avtryck

• skölj avtrycket under rinnande kallt vatten direkt efter avtryckstagningen, synligt blod och saliv skall avlägsnas • kontrollera avtrycket • lägg efter avtrycket omedelbart i plastpåse och fukta avtrycket rikligt med Ytdesinfektion +45 eller använd desinfektionsmaterial avsedd för avtryck. • vänta 1 minut och skölj därefter avtrycket under kallt rinnande vatten • packa avtrycket i lämplig förpackning och ange på följesedeln till laboratoriet att avtrycket är desinfekterat.


Klinikrutiner