Rutin för kasserade läkemedel

Läkemedel i originalförpackning förpackas i en genomskinlig plastkasse märkt ”Kasserade läkemedel”. Enstaka lösa tabletter, kapslar och stolpiller samlas i särskild uppsamlingsburk märkt med etiketten ”Kasserade läkemedel”. Placera avfallet i grön apotekslåda och förslut med vit plomb. Lådan lämnas till apoteket.


Klinikrutiner