Hantering av klagomål och synpunkter

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 § SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §

Beväring Tandvård AB har utfört från 31 mars 2015 t.o. m 31 mars 2016 ungefär 1000 patientbehandlingar. Beväring Tandvård AB har beskrivit processen för hantering av synpunkter och klagomål från patienter och anhöriga. Rutinen innebär att ärenden i första hand löses direkt på den klinik där patienten får sin behandling. Det medför att endast ett fåtal patienter går vidare till IVO eller framför synpunkter till Beväring Tandvård AB,s ledning.

Klinikchef från Beväring Tandvård AB analyser visar att klagomålen i första hand rör ekonomi eller bemötande och estetik. När det gäller ekonomi är det ofta kommunikationen kring kostnader för behandling som brustit. Patienterna vill eller kan inte betala skulden . När det gäller bemötande är det oftast att patienterna kommer akut och vill inte boka tid i förväg och vill att vi behandlar dem under ett och samma besök. När det gäller estetiken är det ofta färgen och formen på kronan som patienterna är inte nöjda med. Det här problemet har vi löst på 3 sätt: 1. Vi gör om protetiskt arbete helt gratis för att ändra färg och formen på tandkronor och 2. Vi låter patienterna att prova kronorna i kliniken eller hemma och vi cementerar tandkronor först när patienten känner sig nöjd och 3. Vi sätter en temporär tandkrona eller bro i längre tid så att patienten kan vänja sig med protetiskt arbete . När det gäller ekonomin för att minska klagomål så har vi hänvisat några patienter till Nordea Bank eller SEB så att de får möjligheten att låna pengar från banken. Totalt har 10 patienter eller anhöriga framfört klagomål på bemötande, behandling eller debitering av vård i kliniken.

Ytterligare 3 patienter har vänt sig direkt till andra kliniker i Göteborg för att få gehör för sina synpunkter. Det låga antalet klagomål i relation till nästan 1000 patientbesök visar att Beväring Tandvård AB har goda rutiner för bemötande och omhändertagande.


Klinikrutiner