Desinfektion av Vinkelstycke och roterande instrument

Uppgift av Irada Rezeyva när det gäller desinfektion av roterande instrument och Vinkelstycke

Irada Rezeyva vår sköterska skall efter varje patientbehandling desinfektera Vinkelstycke och roterande instrument och även instrument som har peneterad hud och slemhinna.

Instrument och artiklar, vilka kan komma att penetrera hud eller slemhinna, skall vid användning vara sterila, dvs. helt fria från levande mikroorganismer såsom bakterier och deras sporer, svamp och virus. Efter användning skall de : 1. rengöras och smittrenas i diskdesinfektor (85° - 95°C) 2. kontrolleras att de är rena 3. i förekommande fall oljas in 4. förpackas i papper/plastpåse som försluts med svets. 5. steriliseras i autoklav 6. efter autoklavering förvaras det sterila godset så att de skyddas från damm och fukt, samt avskilt fån övrigt gods 7. Förpackningen öppnas endast i direkt anslutning till patientbehandling.


Klinikrutiner