Daglig rutin oberoende av desinfektionssystem

Daglig rutin oberoende av desinfektionssystem

Irada Rezeyva ansvarar för ”sin” unit, vilket bl.a. innebär att slangarna genomspolas minst 30 sek varje morgon. OBS! Kom ihåg att grovrengöra blästerspetsar, vinkelstycken och arbetsdelar till tandsaneringsinstrument (ultraljudshandstycken) genom att spola genom dessa med unitens vatten innan de kopplas bort efter varje patient. Det är även viktigt att daglig spolning sker i unit som för övrigt stått oanvänd.


Klinikrutiner