May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Samverkan med patienter och närstående

August 18, 2017

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

 

patientskadelagen definieras vilken typ av skada som kan ge ersättning. Har du drabbats av någon av följande kan du ha rätt till ersättning:

Behandlingsskada

Materialskada

Diagnosskada

Infektionsskada

Olycksfallsskada

Medicineringsskada


Alla patienter som drabbas av en vårdskada får information om händelsen. 
I arbetet med händelseanalyser är patientens upplevelse en viktig del. 

Beväring Tandvård AB brukar bjuda in patienten för att delta i analysarbetet. Detta sker  på kliniken på  Beväringsgatan 19  där vårdskadan inträffade. 
I arbetet för att förebygga vårdskador är en välinformerad patient en viktig barriär. I  Vår klinik har som  rutin för att förhindra förväxlingar framgår vikten av att alltid kommunicera med patienten för att säkerställa både att det är rätt patient och att det är rätt ingrepp som ska utföras. 
Beväring Tandvård AB   arbetar regelbundet med fokusgrupper vid t ex framtagande av informationsmaterial och arbetet med vår externa hemsida. 
På vår klinik  hemsida har kunder och medborgare möjlighet att ställa frågor och 
framföra synpunkter. Dessa används i förbättringsarbetet.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se