May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Rutinför Bakteriologisk analys av vattnet i unitarnas slangsystem

August 18, 2017

Beväring Tandvård AB  

 

Bakteriologisk analys av vattnet i unitarnas slangsystem

 

Skickas till Sweden Recycle 


Vattnet från våra 2 unitar analyseras en gång per år . 

Vattenproven tas av den klinikchefen och analyserna görs vid Sweden Recycle 
laboratoriet.

Om personal från Sweden Recycle är på plats i kliniken så tar de proverna själva och skickar svar. 


Hämta rör och remissunderlag från Sweden Recycle.

Märk rören med löpnummer och för in dessa i remissunderlag.
Tag prov från samliga tappställen i varje unit (bläster, high speed, låg varv och 
ultraljudsutrustning). Spola ur systemet 30 s före provtagning.

Fyll röret med 5-10 ml vatten. Tag även prov från unitens dricksvattensfontän om denna är kopplad till desinfektionssystemet och om vattnet därifrån används till patienterna. 
I de fall proverna visar att vattenkvalitet inte är godkänd behandlas slangsystemet i 
uniten enligt rekommendationer.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se