May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Rutinerna för Vaccination mot hepatit B och tuberkulos

August 19, 2017

Vaccination mot hepatit B och tuberkulos 


Även om hygienrutinerna följs finns risk för smittöverföring t.ex. via sticksår trots 
rutinerna följts. Personal  skall därför vara vaccinerade mot hepatit B. Personal  har informerats om att kontakta vårdcentralen för vaccination. 

Beträffande tuberkulos är denna sjukdom en av de mest spridda i världen. Sjukdomen, som orsakas av bakteriearterna Mycobacterium tuberculocis och M. bovis, var i Sverige under 1900-talets första del en relativt vanlig sjukdom. I landet har sedan många decennier antalet tuberkulosfall minskat, men en inhemsk smittspridning förekommer dock även i nutid, främst i den utrikesfödda befolkningen. Under senare år har andelen tuberkulosstammar som är motståndskraftiga mot flera antibiotika, s.k. multiresistens, ökat. I likhet med MRSA blir de mer svårbehandlade och för att förhindra spridning är det
viktigt att följa basala hygienregler. 
Vaccination mot tuberkulos (BCG) ger skydd mot sjukdom, dock ej 100%-igt. 
personal som ej är vaccinerad eller har en oklar vaccinationsstatus kan PPD-prövas. Vid negativt utslag kan det vara aktuellt med vaccination. För frågor och information om tuberkulosvaccination kontakta Vårdhygien vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg .

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se