May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Rutiner vid behandlingsplats Varje morgon

August 19, 2017

Rutiner vid behandlingsplats Varje morgon

Personal i Beväring Tandvård AB har informerats om rutiner  vid behandlingsplats

Varje morgon


• tvätta och desinfektera händerna 
• spola genom alla instrument på borrbryggan i minst 30 sekunder, på så vis kommer ”'färskt” vatten fram i ledningarna, detta förfarande gäller även ledningarna till vattenmuggen

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se