May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Rutiner vid behandling av patient med känd blodsmitta

August 19, 2017

Rutiner vid behandling av patient med känd blodsmitta


Vid behandling av patienter med känd eller misstänkt blodsmitta är det typen av 
behandling som avgör hygienrutinerna. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi aldrig kan vara säker på vem som bär på någon infektion eller inte.
Våra rutiner ska vara säkra, då behövs som regel inte patienter med känd smitta 
särbehandlas. 
Finns speciella skäl och om möjlighet finns kan patient med känd blodsmitta sättas som sista patient på eftermiddagspasset.
Informera patienten om varför eventuell uppdukning är gjord på specifikt sätt utan att vederbörande på något vis känner sig särbehandlad. 

 

Behandlingsrum


Duka upp rummet utifrån vilken behandling som skall utföras 
Personalen
Använd munskydd, visir, operationshandskar, samt vid behov engångsrock

 

Behandlingen
Det är av största vikt att noggrant följa dessa anvisningar: 
• undvik överräckningsmoment
• undvik om möjligt användning av dubbeländade instrument, ex sonder
• använd enhandsfattning när kanylhylsan förs på efter injektion
• låt ej injektionsspruta ligga kvar på assistansbordet efter injektion utan kassera 
använd kanyl direkt i därför avsedd behållare
• rengör tandtekniska arbeten med desinfektionsmedel 

Efter behandlingen
• lägg kanyler, samt övrigt stickande och skärande utrustning i därför avsedd behållare
• lägg allt engångsmaterial, samt övrigt avfall i vanlig sopsäck som försluts och kastas direkt
• diska använda instrument i diskdesinfektor (kontrollera att temperaturen i 
diskdesinfektorn gått upp till 85° grader)
• torka av visir med desinfektionsmedel (Ytdesinfektion +45))
• torka av övrig utrustningen med desinfektionsmedel (Ytdesinfektion +45).

• rengör sug och salivfontänen med Orotol
• kontrollera att patienten har slutat blöda innan han/hon lämnar behandlingsrummet

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se