May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Rutiner för röntgenhygien

August 19, 2017

Röntgenhygien 

Uppgiften har informerats till alla tandvårdspersonalen i Beväring Tandvård AB 


• sätt skyddsplast över sensorn och röntgenskydd på patienten
• torka av exponerad röntgensensor med desinfektionsmedel (Ytdesinfektion +45.)
• och lämna sensorhållaren i disken
• torka av röntgenutrustning och övriga kontaminerade ytor med desinfektionsmedel

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se