May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Rutiner för Mellan patientbehandlingar

August 19, 2017

Mellan patientbehandlingarRutiner för Mellan patientbehandlingar

Alla personal i Beväring Tandvård AB har informerats om vilka rutiner gäller i kliniken för mellan patientbehandlingar . 

 


Använd handskar under följande arbete:
• kasta överblivet material i därför avsedd avfallsbehållare
• ta bort kassett med använda instrument för rengöring, smittrening och ev. sterilisering
• spola genom håliga/rörformade instrument som blästerspetsar, vinkelstycken och 
arbetsdelar till tandsaneringsinstrument (ultraljudshandstycken) med unitens vatten. 
• torka med desinfektionsmedel (Ytdesinfektion +45).
• v de ytor vid behandlingsplatsen vilka kan ha förorenats med blod eller saliv.
• spola genom salivfontänen och sugslangar med vatten.
• tag av handskarna och desinfektera händerna.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se