May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Rutiner för Desinfektion av avtryck

August 19, 2017

Desinfektion av avtryck

 Rutiner för Desinfektion av avtryck

Beväring Tandvård ABhar informerats om vilka rutiner gäller i kliniken  för Desinfektion av avtryck


• skölj avtrycket under rinnande kallt vatten direkt efter avtryckstagningen, synligt blod och saliv skall avlägsnas
• kontrollera avtrycket 
• lägg efter avtrycket omedelbart i plastpåse och fukta avtrycket rikligt 
med Ytdesinfektion +45 eller använd  desinfektionsmaterial avsedd för avtryck.
• vänta 1 minut och skölj därefter avtrycket under kallt rinnande vatten
• packa avtrycket i lämplig förpackning och ange på följesedeln till laboratoriet att 
avtrycket är desinfekterat.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se