May 8, 2018

September 15, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

September 2, 2017

August 25, 2017

Please reload

Klinikrutiner

Desinfektion av Vinkelstycke och roterande instrument

August 18, 2017

Uppgift av Irada Rezeyva när det gäller desinfektion av roterande instrument och Vinkelstycke 

Irada Rezeyva vår sköterska skall efter varje patientbehandling desinfektera   Vinkelstycke och roterande instrument och även instrument som har peneterad hud och slemhinna. 

Instrument och artiklar, vilka kan komma att penetrera hud eller slemhinna, skall vid användning vara sterila, dvs. helt fria från levande mikroorganismer såsom bakterier och deras sporer, svamp och virus.
Efter användning skall de :
1. rengöras och smittrenas i diskdesinfektor (85° - 95°C)
2. kontrolleras att de är rena
3. i förekommande fall oljas in
4. förpackas i papper/plastpåse som försluts med svets.
5. steriliseras i autoklav
6. efter autoklavering förvaras det sterila godset så att de skyddas från damm och fukt,  samt avskilt fån övrigt gods
7. Förpackningen öppnas endast i direkt anslutning till patientbehandling.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created logoland.se