Stick och skärskador

Här följer ett schema vad personalen skall göra när det händer stick eller skärskador:


Klinikrutiner