Stick och skärskador

Här följer ett schema vad personalen skall göra när det händer stick eller skärskador:


Klinikrutiner
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square